ERP software voor de auto industrie

Waarom een ERP-software voor de auto-industrie geïntegreerd batchmanagement en EDI-communicatie zou moeten hebben.

De auto-industrie verandert. In de loop van de klimaatverandering en een groeiend bewustzijn van duurzame kwesties aan de kant van de klant, is e-mobiliteit meer dan ooit in trek. In de auto-industrie is er zelfs een soort race voor e-mobiliteit ontstaan. Met name op dit moment vloeit er veel geld naar onderzoek en ontwikkeling in deze industrie. Dit maakt het des te belangrijker dat autofabrikanten in tijden van verandering kunnen vertrouwen op een softwareoplossing die hen ondersteunt bij het optimaliseren van alle bedrijfsprocessen en hen zo klaar maakt voor de toekomst. De kern hiervan zijn ERP-systemen; waar ERP staat voor Enterprise Resource Planning; d.w.z. Business Resource Planning. De ERP definitie is de ondernemende taak van het plannen, controleren en beheren van alle middelen die beschikbaar zijn voor het bedrijf op een tijdige en op behoeften gebaseerde manier in de zin van het doel van het bedrijf.

Software voor autofabrikanten

Met behulp van ERP-software is dit allemaal mogelijk. Alle bedrijfsprocessen en alle betrokken resources kunnen centraal binnen het systeem in kaart worden gebracht. Hierdoor ontstaat een soort digitaal beeld van het hele bedrijf met al zijn processen. Via de gebruikersinterface kunnen medewerkers uit verschillende bedrijfsgebieden en functies vervolgens de processen van hun afdeling bekijken, beheren en controleren. Door de centrale oriëntatie van de ERP-software verliest het bedrijf nooit het “grote geheel” uit het oog. Afhankelijk van de branche heeft een ERP-software zijn eigen functies, die bedrijven in deze sector meestal nodig hebben. In het volgende willen we daarom enkele belangrijke functies van ERP software voor de automotive industrie nader bekijken.

Batchbeheer

Voorraadbeheer is een van de kerntaken van elk discreet productiebedrijf. Daarom hebben autobedrijven ook een geschikte softwareoplossing nodig om hen te ondersteunen. Branchespecifieke ERP-systemen ondersteunen automotive bedrijven door middel van digitaal, serie- en batchgerelateerd voorraadbeheer. Op deze manier is alle belangrijke informatie op elk moment direct beschikbaar in het centrale batchmanagement en kunnen materialen en producten duidelijk worden geïdentificeerd. De herkomst van alle series en batches is daardoor te allen tijde onmiskenbaar traceerbaar. Daarnaast kunnen bewijzen in de zin van productaansprakelijkheid in het systeem worden opgeslagen. Leveringsbatches kunnen ook eenvoudig en zo automatisch mogelijk worden weergegeven op externe leveringsdocumenten. Op deze manier kan elke schakel in de supply chain altijd begrijpen wanneer welke onderdelen door wie zijn vervaardigd. Dit speelt een doorslaggevende rol, zeker bij een terugroepactie. In termen van de supply chain speelt een ander element een centrale rol bij de softwareselectie: EDI.

EDI communicatie

EDI is de afkorting voor Electronic Data Interchange. EDI creëert standaarden voor een cross-company uitwisseling van digitale informatie. Vooral industriestandaarden spelen hierbij een grote rol. Bij het selecteren van een geschikte ERP-software voor autofabrikanten moeten bedrijven daarom altijd rekening houden met EDI. In het tijdperk van globalisering en digitalisering wordt data niet voor niets ook wel de olie van de 21ste eeuw genoemd. Dit maakt het des te belangrijker dat ze zo snel en onvervalst mogelijk tussen bedrijven kunnen worden uitgewisseld. Dit geldt vooral voor bedrijven zoals autofabrikanten, die meestal deel uitmaken van lange toeleveringsketens op wereldwijde schaal.

Conclusie: Hoe vind je de juiste software voor de auto-industrie

Veel bedrijven vinden het niet eenvoudig om een geschikte bedrijfssoftware te kiezen. De markt is vaak zo divers en groot om als bedrijf dat ver van de branche af staat de vinger aan de pols te kunnen houden. Er zijn een aantal systemen op de markt, waarvan sommige branchespecifiek zijn, die op het eerste gezicht geschikt zijn voor gebruik in uw eigen bedrijf.

Daarom moeten autobedrijven zich eerst intensief bezighouden met hun eigen processen op zoek naar een geschikt systeem. Ook is het belangrijk om doelen te definiëren die met de introductie van (nieuwe) software gerealiseerd moeten worden. Hieruit kunnen vervolgens concrete eisen voor software of softwarepakkettenworden afgeleid, die worden vastgelegd in de vorm van een eisenspecificatie. Dit dient vervolgens als een belangrijke basis voor besluitvorming op een later moment in het softwareproject; zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer.

Pin It on Pinterest